Bìa hồ sơ Mai Thanh Bảo có bìa giả da, mặt trong giả da thiết kế theo yêu cầu. Có thể có dây kéo

Bìa hồ sơ là sản phẩm không thể thiếu của doanh nghiệp. Bìa hồ sơ còn thể hiện được sự chuyên nghiệp, chu đáo trong cách làm việc của đơn vị đó