Bìa đẹp bao gồm các loại bìa giả da, in logo và tên trường, bên trong là giấy mỹ thuật có các góc gắn ruy băng để gài bằng.

Bìa đẹp được thiết kế tinh tế. Sản phẩm có thể làm gấp. Có thể làm gấp được, làm đúng thời hạn